Hong Kong Tower, những băn khoăn về pháp lý

Hong Kong Tower, những băn khoăn về pháp lý

Được quảng cáo rầm rộ là nằm trên phố Đê La Thành, với tầm nhìn view Công viên Thủ Lệ, nhưng thực tế, Hong Kong Tower lại ẩn mình trong con ngõ siêu nhỏ.