Soi sai phạm chồng chất tại dự án Mỹ Sơn Tower

Soi sai phạm chồng chất tại dự án Mỹ Sơn Tower

(Kiến Thức) - Khởi công từ năm 2014, dự án Mỹ Sơn Tower đã làm dính hàng loạt sai phạm chồng chất. Đây là nguyên nhân khiến dự án này vừa bị đề nghị tước giấy phép xây dựng.