Bỗng dưng có... một ông chồng

Bỗng dưng có... một ông chồng

"Liên tục nhận được email của Dịch vụ công Hà Nội giục mình đi nhận giấy đăng ký kết hôn với một người có tên lạ hoắc. Thủ tục kết hôn thời @ kỳ quái quá!"...