Những giải Nobel thay đổi nhân loại

Những giải Nobel thay đổi nhân loại

Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới 2 lần nhận giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau chính là Marie Curie.