Cảm động tình cha con vạn phụ nữ ngưỡng mộ

Cảm động tình cha con vạn phụ nữ ngưỡng mộ

“Tình cha con, là cha chẳng ai muốn con mình nguy hiểm cả. Với tôi khi làm bất cứ việc gì nặng nhọc, chỉ cần con ở bên tâm trạng sẽ rất hạnh phúc và có động lực để làm."