Quân Sự Trung Quốc

Tin Quân Sự Trung Quốc cập nhật nhanh nhất, diễn biến tình hình chính trị của quân sự Trung Quốc năm 2016

Biển Hoa Đông và trò chơi chiến tranh Trung-Mỹ

Biển Hoa Đông và trò chơi chiến tranh Trung-Mỹ

(Kiến Thức) - Biển Hoa Đông dường như đang dần biến thành bàn cờ chính trong trò chơi chiến tranh Trung-Mỹ, khi ai cũng muốn dành được lợi thế tại khu vực chiến lược này.