Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Thông tin nóng sâu về hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Tổng thống Trump dự APEC 2017.

Con đường gập ghềnh từ TPP đến CPTPP

Con đường gập ghềnh từ TPP đến CPTPP

Từ P4, TPP mở rộng ra 12 thành viên và hiệp định được ký vào tháng 2-2016. Nhưng nước Mỹ đầu năm nay đã rút để rồi cuối năm TPP đổi thành CPTPP.