Bói Nốt Ruồi

Bói Nốt Ruồi trên cơ thể chính xác năm 2016. Ý nghĩa Bói Nốt Ruồi trên mặt

Nhìn nốt ruồi đoán biết tương lai

Nhìn nốt ruồi đoán biết tương lai

Nốt ruồi là nơi tập trung các đầu dây thần kinh, nếu các đầu dây thần kinh đó khi thể hiện ra ngoài ở trạng thái tốt, chứng tỏ phần não đó đang hoạt động tốt và ngược lại.