Những cột mốc địa lý thế giới bị đặt sai chỗ

Những cột mốc địa lý thế giới bị đặt sai chỗ

Nhiều nơi nổi tiếng nhờ là điểm đặc biệt trên bản đồ địa lý thế giới, như đường xích đạo Indonesia hay đường kinh tuyến London. Tuy nhiên, vị trí thực sự của chúng lại ở chỗ khác.