​Đột phá Lào Cai: Tổ chức cấp thông tin cho báo chí hàng tuần

(Kiến Thức) - Tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí hàng tuần để phóng viên các cơ quan báo chí được tiếp cận kịp thời với nguồn thông tin chính thức của tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành tại Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 14/7/2017 do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong ký. Điểm đáng chú ý của kế hoạch này, từ ngày 17/7, tỉnh Lào Cai tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí hàng tuần để phóng viên các cơ quan báo chí được tiếp cận kịp thời với nguồn thông tin chính thức của tỉnh Lào Cai.
Việc tổ chức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hàng tuần được thực hiện theo Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2 2017 của Chính phủ) và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Lào Cai ngày 10/7/2017 về việc cung cấp thông tin hàng tuần cho các cơ quan báo chí.
​Dot pha Lao Cai: To chuc cap thong tin cho bao chi hang tuan
 Tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí hàng tuần để phóng viên các cơ quan báo chí được tiếp cận kịp thời với nguồn thông tin chính thức của tỉnh Lào Cai. Ảnh Báo Lào Cai.
Theo đó, mục đích của hành động này nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tuần và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần kế tiếp; tạo thêm kênh thông tin để phóng viên các cơ quan báo chí được tiếp cận kịp thời với nguồn thông tin chính thức hàng tuần; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tuần và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…Đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, trách nhiệm, chính xác, chuẩn mực trong hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
>>> Mời độc giả xem video Bị truy sát vì cấp tin cho báo chí - Nguồn VTC1:
Theo nội dung kế hoạch, cuộc họp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí sẽ được tổ chức từ 16h20 đến 17h các ngày thứ 2 hàng tuần tại phòng họp số 2, Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai.
Tại cuộc họp này, Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai sẽ cung cấp tới phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong tuần; việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm trong tuần; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh (kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND) trong tuần và tuần kế tiếp; các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh khi cần thiết.

Video: Giật mình công nghệ sản xuất đũa dùng một lần

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)