Con ong xứ Huế giữa vòng vây khốn khổ

Con ong xứ Huế giữa vòng vây khốn khổ

Cuộc sống du mục rày đây mai đó của những người đem ong đi làm mật hết sức gian khổ, thậm chí có những người ẩn cư cả mấy tháng trời trong rừng sâu.