Giả thuyết khó tin về kim tự tháp ở Giza

Giả thuyết khó tin về kim tự tháp ở Giza

(Kiến Thức) - Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều giả thuyết khó tin về kim tự tháp ở Giza được đưa ra để giải thích những bí ẩn về công trình này.