Dấu hiệu con bạn hung tính và cách uốn nắn

Dấu hiệu con bạn hung tính và cách uốn nắn

(Kiến Thức) - Trẻ thường sẽ chấm dứt những hành vi như la hét, đấm đá khi lên 5, nếu qua thời gian này trẻ vẫn có những hành vi hung hăng thì chứng tỏ trẻ hung tính.