Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Tức tốc chấm thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Tức tốc chấm thi

63 cụm thi trên cả nước đã tiến hành chấm thi THPT quốc gia 2017. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi được thành lập.