Sự thật sau bức ảnh CSCĐ giúp đỡ ông cụ gãy chân

Sự thật sau bức ảnh CSCĐ giúp đỡ ông cụ gãy chân

Hình ảnh những chiến sĩ mang bộ cảnh phục Cảnh sát cơ động đưa tiền cho một cụ ông giữa đường đang trở thành mối quan tâm sâu sắc từ cộng đồng mạng. Và sự thật phía sau là một câu chuyện vô cùng cảm động.