"Cây phả hệ" nhà SM Town

"Cây phả hệ" nhà SM Town

SM có xu hướng chọn “gà” có khuôn mặt… na ná nhau. Vì thế, không khó để bắt gặp những cặp đôi - bộ ba sao thần tượng nhà này giống nhau như song sinh.