Những cặp "đũa lệch" nổi tiếng Cbiz

Những cặp "đũa lệch" nổi tiếng Cbiz

Việc những “đôi đũa lệch” trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn tìm được nhau và nắm tay bước vào hôn nhân đã chứng minh: khi đã yêu nhau, một vài centimet chẳng là gì cả.