Thời điểm sinh tốt nhất khi mang đa thai

Thời điểm sinh tốt nhất khi mang đa thai

(Kiến Thức) - Với nhiều biến chứng, mang đa thai luôn đi kèm với nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh cao hơn đơn thai và điều này có thể giảm bớt nếu sinh con đúng thời điểm.