Những cú ngã “đau hơn hoạn”

Những cú ngã “đau hơn hoạn”

(Kiến Thức) - Những cú ngã đau hài hước không đỡ nổi của những anh chàng thể hiện không đúng lúc đúng chỗ khiến người xem không nhịn được cười.