Còn gì đen đủi hơn thế!

Còn gì đen đủi hơn thế!

Nếu bạn nghĩ hôm nay là một ngày tồi tệ với mình, có thể bạn nên suy nghĩ lại bởi ở khắp nơi trên thế giới có những người còn đen đủi hơn bạn gấp nhiều lần.