Tình hình Biển Đông

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, trách nhiệm và vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông

Trung Quốc thừa nhận quân sự hóa Biển Đông?

Trung Quốc thừa nhận quân sự hóa Biển Đông?

(Kiến Thức) - Tạp chí nội bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đăng bài viết dường như thừa nhận hành vi quân sự hóa của nước này ở Biển Đông.