Tình hình Biển Đông

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, trách nhiệm và vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông

Đọc rõ mưu đồ tuần tra của Mỹ trên Biển Đông

Đọc rõ mưu đồ tuần tra của Mỹ trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Cùng với việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự, Mỹ cũng đẩy mạnh triển khai hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Vậy đâu là mục đích thực sự hành động này của Mỹ?