Quân Sự Mỹ

Sức mạnh quân sự Mỹ - Cập nhật thông tin hình ảnh video về vũ khí quân sự Mỹ nhanh chính xác nhất

Đọc rõ mưu đồ tuần tra của Mỹ trên Biển Đông

Đọc rõ mưu đồ tuần tra của Mỹ trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Cùng với việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự, Mỹ cũng đẩy mạnh triển khai hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Vậy đâu là mục đích thực sự hành động này của Mỹ?