Lục Quân Việt Nam

Lục quân quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính cấu thành nên quân đội nhân dân Việt Nam chiếm 80% nhân lực, hình ảnh vũ khí sức mạnh của luc quân Việt Nam 2017

Uy lực dàn pháo phòng không Việt Nam khai hỏa tại trường bắn TB-1

Uy lực dàn pháo phòng không Việt Nam khai hỏa tại trường bắn TB-1

Nhiều năm qua, với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết quyết tâm cao, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không.