di sản di tích Việt Nam

Tập hợp tất cả những tin, bài, chùm ảnh về các di sản, di tích của Việt Nam, nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa lịch sử và quá trình bảo tồn của các di sản, di tích này.

Hành trình chinh phục cây Chu trong sử thi Mường

Hành trình chinh phục cây Chu trong sử thi Mường

Có ít nhất hai luồng ý kiến giải mã về cây Chu huyền thoại. Một thiên về những giá trị văn hóa nhân bản, luồng thứ hai thiên về sự xuất hiện của công cụ sản xuất mới.