Cúng Sao Giải Hạn

Những bài văn cúng dâng sao giải hạn đầu năm 2016, cúng sao giải hạn như nào đúng nhất cho từng mệnh?

Sao lại phải cúng sao giải hạn chi cho... mệt?

Sao lại phải cúng sao giải hạn chi cho... mệt?

Có bạn trẻ hỏi tôi về việc cúng sao giải hạn có thật là hiệu quả không và cho biết, có người nói năm nay bạn bị sao Kế Đô, hạn xấu, phải cúng giải hạn mới được yên.


Cách giải hạn sao Kế Đô

Cách giải hạn sao Kế Đô

Kế Đô là hung tinh, kỵ tháng ba, tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí...

Cách giải hạn sao La Hầu

Cách giải hạn sao La Hầu

Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh: sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. 

Cách giải hạn sao Thái Bạch

Cách giải hạn sao Thái Bạch

Thái Bạch được cho là “xấu nhất trong các sao xấu”, gắn liền với câu “Thái Bạch quét sạch của nhà”. 

Hiểu đúng về giải hạn đầu năm

Hiểu đúng về giải hạn đầu năm

(Kiến Thức) - Trên cơ sở lý luận, vấn đề sao chiếu mệnh không phải là mê tín dị đoan mà là thể hiện sự ảnh hưởng của môi trường với đời sống con người.