Tà Năng coi vậy nhưng rất dễ lạc

Tà Năng coi vậy nhưng rất dễ lạc

Nếu mất phương hướng ở Tà Năng, hãy tìm đồi cỏ cao nhất để có thể quan sát được nhiều nơi, và xác định lại phương hướng", anh Huy Trương (Nanh Rồng) từng đi cung đường này cả trăm...