​Du khách né... hàng lưu niệm, sao vậy?

​Du khách né... hàng lưu niệm, sao vậy?

Thiền viện Trúc Lâm, chợ Đà Lạt, thác Prenn, hàng lưu niệm bày bán lộn xộn ở những nơi mà du khách gọi là nơi... gây mất mỹ quan khu du lịch.