NASA công bố dự án khám phá Mặt trời

NASA công bố dự án khám phá Mặt trời

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố dự án mới đưa tàu vũ trụ khám phá Mặt trời cũng như nghiên cứu sự hình thành hành tinh này.