Hốt bạc từ "con đường vàng"

Hốt bạc từ "con đường vàng"

Hai trục đường ven biển là Nguyễn Tất Thành và Trần Phú - Phạm Văn Đồng được xem là hai "con đường vàng" hái ra tiền ở Khánh Hòa.

Làm gì được Uber, Grab?

Làm gì được Uber, Grab?

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng không thể bắt Uber, Grab dừng hoạt động và đây là cuộc cạnh tranh sòng phẳng, bình đẳng.