Chủ sở hữu đất vàng "Rạp Tháng 8" là ai?

Chủ sở hữu đất vàng "Rạp Tháng 8" là ai?

(Kiến Thức) - Qua thời “hoàng kim” của điện ảnh, một loạt rạp của Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng vì không có khách....