“Kỳ nhân” Ninh Thuận

“Kỳ nhân” Ninh Thuận

Châu Thanh Vũ, chàng sinh viên Khoa Kinh tế, ĐH Princeton (Mỹ), đã vượt qua hàng trăm bạn đồng môn để trở thành một trong vài người nhận học bổng tiến sĩ kinh tế toàn phần của ĐH Harvard.