Cực độc cách bắt cá bằng...bã rượu

Cực độc cách bắt cá bằng...bã rượu

Trong những cách bắt cá của đồng bào vùng cao Nghệ An, ngoài cách làm còn, dùng cơi, xúc... thì việc sử dụng bã rượu cần được xem là “độc chiêu” đem lại hiệu không ngờ.