TQ: Mưa rơi thành cột thẳng đứng?

TQ: Mưa rơi thành cột thẳng đứng?

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc nói rằng chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng kì lạ mưa rơi thành cột thẳng đứng như vậy.