Video : Nhà hàng chìm trong biển lửa sau tiếng nổ lớn

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả nhà hàng đều bị nhấn chìm trong biển lửa, mọi người nháo nhào chạy thoát thân, trong đó có một người bị bắt lửa, biến thành ngọn đuốc sống.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả nhà hàng đều bị nhấn chìm trong biển lửa, mọi người nháo nhào chạy thoát thân, trong đó có một người bị bắt lửa, biến thành ngọn đuốc sống.


Theo Hà Phương/ Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)