Dám gây sự với mèo, rắn bị ăn tát không trượt phát nào

Với tuyệt học “xà quyền”, rắn tưởng dễ ăn khi lao vào mèo gây chiến nhưng bị “miêu trảo” đánh cho không trượt phát nào.

Dám gây sự với mèo, rắn bị ăn tát không trượt phát nào


Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)