Tại sao Na Tra lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ?

Sau khi Na Tra gây ra họa lớn khiến gia đình bị Tứ Hải Long Vương giữ lại để hỏi tội. Ông đã chấp nhận lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ để cứu gia đình mình.
 

Na Tra là một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa. Được mô tả chi tiết thông qua các tác phẩm Phong thần diễn nghĩa và Tây du ký. Ông là một vị thần tiên có pháp lực cao cường, đứng vào hàng những vị tiên cao cấp nhất của Thượng giới.
Na Tra trong Phong thần diễn nghĩa đã rút gân rồng và giết đồ đệ của Thạch Cơ nương nương, chuyện đó thực sự đã gây ra tai họa lớn, nhưng sư phụ của Na Tra là Thái Ất Chân Nhân đã luôn “che chở” cho đệ tử mình.
Tai sao Na Tra loc xuong tra cha, loc thit tra me?
 Na Tra là một vị thần tiên có pháp lực cao cường, đứng vào hàng những vị tiên cao cấp nhất của Thượng giới.
Sau khi náo loạn Long Cung, gia đình Lý Tịnh đã bị Tứ Hải Long Vương giữ lại để “hỏi chuyện”. Thái Ất Chân nhân nhìn thấy Na Tra như vậy, nói bên tai rằng: “Nếu ngươi làm như vậy, ngươi có thể cứu được cha mẹ”. Na Tra đã khấu tạ, rồi độn thổ đến Trần Đường quan.
Na Tra nói với Ngạo Quang rằng: “Thân ta không nhẹ, vẫn là Linh Châu Tử, phục mệnh Ngọc Hư, nên đã hạ thế; Nay ta quyết mổ bụng móc ruột, lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ, không làm phiền song thân, ý các ngài ra sao? Nếu như không được, ta sẽ cùng các ngài đến Linh Tiêu Điện gặp Thiên Vương, ta sẽ tự nói”.
Ngạo Quang nghe vậy liền nói: “Được thôi! Ngươi cứu cha mẹ như vậy, cũng là hiếu thảo”. Tứ Hải Long Vương bèn tha cho vợ chồng Lý Tịnh, Na Tra cầm thanh kiếm trên tay phải, đầu tiên chém bỏ một cánh tay, sau đó tự mổ bụng, lôi ruột lóc xương, phân tán ba hồn bảy vía, rồi vong mạng.
Sau khi chết hồn Na Tra bay về với Thái Ất Chân Nhân, được Thái Ất Chân Nhân hoán thân tráo cốt vào cây sen, sống lại một lần nữa.
Sau khi sống lại, Na Tra với 3 bảo bối đó là Vòng Càn Khôn, Hỗn Thiên Lăng và Phong Hỏa Luân, tất cả đều trở thành những vũ khí lợi hại dưới sự chỉ đạo của Na Tra. Không những vậy, Na Tra còn có thể biến ra 3 đầu 6 tay, đao thương bất nhập. Từ đó, Na Tra phò trợ Võ Vương phạt Trụ, thiết lập triều đại nhà Chu.
Na Tra vốn là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất Chân Nhân, chuyển sinh vào bụng Ân Thị (vợ của Lý Tịnh) hóa ra kiếp người, được Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp xuống trần gian giúp Khương Tử Nha định bảng Phong Thần. Khi Na Tra vừa được sinh ra, sư phụ Thái Ất của ông đã tìm ngay đến cửa và thu nhận ông làm đồ đệ.
Vốn là tướng nhà trời nên Na Tra lớn nhanh như thổi, mới bảy tuổi đã mình cao sáu thước, vai rộng hai thước, ngỗ nghịch muôn phần. Do còn nặng nợ trần gian và số kiếp gian truân, Na Tra đã tự mình gây ra họa lớn: Đánh chết Ngao Bính (Tam Thái tử) con trai Long Vương, giết tướng trời phong là Dạ Xoa Lý Cấn của Đông Hải Long Vương, lột da (vẩy rồng), bóc gân Ngao Bính, bắn chết đệ tử của Thạch Cơ nương nương... khiến gia đình bị Tứ Hải Long Vương giữ lại để hỏi chuyện, dẫn tới việc phải lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ.
Theo Quốc Tiệp/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)