Sự khác biệt khi có con đầu lòng và con thứ hai

Có sự khác biệt không hề nhỏ khi bạn có con đầu lòng và có con thứ hai thể hiện rõ rệt qua video dưới đây. 

Video: Sự khác biệt khi có đứa con đầu lòng và đứa con thứ 2:
Nguồn video: Bright side.
Đức Chính (theo Bright side)

Bình luận(0)