Thiên Tai Trên Thế Giới

Những thiên tai thảm khốc nhất trên thế giới những năm quá, rùng mình với hình ảnh thiên tai trên thế giới

Bão Irma gây thiệt hại nặng nề cho Cuba và Mỹ

Bão Irma gây thiệt hại nặng nề cho Cuba và Mỹ

Mặc dù đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới, song bão Irma đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều địa phương của cả Cuba và Mỹ trên đường mà trận bão này quét qua.