CÔNG VIÊN ĐẠI GIA BUÔN LỢN

Đại gia buôn lợn ở Hải Dương xây công viên miễn phí cho người dân, nhưng lại vi phạm Luật Đất đai khi tự ý chuyển từ mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.