Công ty bê tông Thăng Long sai phạm

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Trạm bê tông Công ty Thăng Long sai phạm, Trạm bê tông Công ty Thăng Long sai phạm chính quyền bất lực...