Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: “Không vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng công việc chung”

“Hoàn toàn vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển; không có tâm lý e ngại hay vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định.

Chiều 1/12, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nêu rõ, năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương chọn chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” với nhiều kỳ vọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng kinh tế GRDP hai con số từ 10% trở lên.
Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết quả chưa đạt được kỳ vọng.
Bi thu Tinh uy Hai Duong: “Khong vi loi ich ca nhan lam anh huong cong viec chung”
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị. 
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/16 chỉ tiêu, trong năm có 7/16 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước tăng trưởng 9,0%, bằng với chỉ tiêu đại hội XVII đề ra nhưng chưa đạt theo kế hoạch năm.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng cho rằng, một số nhiệm vụ rất quan trọng triển khai chậm hoàn thành so với yêu cầu tiến độ như: lập Quy hoạch tỉnh, triển khai các đề án, dự án trong kế hoạch đầu tư công; thu hút đầu tư trong và ngoài nước giảm mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư, tiến độ đầu tư dự án chậm; chưa hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra xử lý các vụ việc theo chỉ đạo của Trung ương...
Bi thu Tinh uy Hai Duong: “Khong vi loi ich ca nhan lam anh huong cong viec chung”-Hinh-2
Quang cảnh hội nghị. 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn cần phải sớm khắc phục. Xác định chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023.
“Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh để tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới với tinh thần vì cái chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh; không vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh”, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định.
Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Trong đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch năm 2023 gắn với thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII với các nội dung: thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2023; tình hình thực hiện và phương án điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến về: Báo cáo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023; Báo cáo kết quả cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết TW4, Khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản…
>>> Mời độc giả xem thêm video "Thăm nhà Hoa hậu Hải Dương"

Nguồn: VTV3


 
 
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)