Bảng lương công an, bộ đội sau khi được tăng

(Kiến Thức) - Theo đó, các công chức sẽ được hưởng thêm một số phụ cấp kèm theo tùy thuộc vào chức danh hoặc lĩnh vực cụ thể: phụ cấp đặc thù theo nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo...

Cụ thể, theo Nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, Bộ Nội vụ cũng đưa ra hướng dẫn cách tính lương theo công thức: Lương công chức từ ngày 1/7 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng.
Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như bảng sau:
Bang luong cong an, bo doi sau khi duoc tang
 

Ngọc Thiện

>> xem thêm

Bình luận(0)