Video: Trường hợp nào cảnh sát cơ động được kiểm tra người, phương tiện?

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư về quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động để đưa ra lấy ý kiến, trong đó đề xuất lực lượng này được kiểm soát người và phương tiện trong 4 trường hợp.

>>>Mời độc giả xem video:


 
Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)