Video: Thương một người vô tâm là tự giày vò mình

Hoặc là tự giày vò mình vào những tủi thân, hoặc là mạnh mẽ một lần mà từ bỏ. Một lần rồi hai lần, ừ cũng chỉ là chuyện rất nhỏ.

Mời quý độc giả xem video Thương một người vô tâm:
Nguồn Nhân Duyên
Trường Sơn(nguồn Facebook)

>> xem thêm

Bình luận(0)