Video: Ngừng sử dụng vé giấy tại các trạm BOT từ năm 2019

Theo lộ trình đã được Chính phủ quyết định, đến hết năm 2019, các trạm BOT trên cả nước sẽ không còn bán vé giấy cho phương tiện qua lại. Các trạm chỉ bố trí một làn thu phí hỗn hợp phục vụ phương tiện khi làn thu phí không dừng có trục trặc.

Mời độc giảm xem video Ngừng sử dụng vé giấy tại các trạm BOT từ năm 2019:

Theo VNEWS

>> xem thêm

Bình luận(0)