Video: Đàn ông của em phải như thế này, còn đàn ông của bạn thì sao?

(Kiến Thức) - Đàn ông của em phải như thế này, giàu cũng được, nghèo cũng được, biết lo lắng chở che cho mình là được, nhìn tử tế hiền lành là được...
 

Mời độc giả xem Video: Đàn ông của em phải như thế này:
Nguồn video: YouTube/Cuộc sống hạnh phúc.
Thanh Hà (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)