Kinh nghiệm hồi sinh các ao tù ở Đan Phượng, Hà Nội

Tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, từ những ao tù quanh năm ô nhiễm, nhờ có sự chung tay, đóng góp của những người con quê hương mà làng quê đã trở nên xanh - sạch - đẹp hơn.

Video: Kinh nghiệm hồi sinh các ao tù ở Đan Phượng, Hà Nội:
Tình trạng các ao hồ ô nhiễm, rác thải vứt bừa bãi tạo cảnh quan môi trường không thân thiện đã trở thành một vấn đề nóng trong quá trình phát triển nông thôn mới. Thế nhưng, tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, từ những ao tù quanh năm ô nhiễm, nhờ có sự chung tay, đóng góp của những người con quê hương mà làng quê đã trở nên xanh - sạch - đẹp hơn.
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)