Huýt sáo vào chủ nhật, bạn có thể bị phạt 1.000 USD

Bạn có thể bị phạt đến 1.000 USD nếu huýt sáo vào chủ nhật tại Salt Lake City, Utah.

Video: Huýt sáo vào chủ nhật, bạn có thể bị phạt 1.000 USD:
Theo Sơn Tùng - Mai Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)