Bái phục tài bắt “cọp nước” bằng tay không ấn tượng

Dù bạn có là một "cần thủ" chuyên nghiệp thì bạn cũng phải "ngả mũ bái phục" người đàn ông đã hơn 60 tuổi với tài bắt cá vược (cọp nước) này.
 

Video: "Ngả mũ bái phục" tài bắt "cọp nước" bằng tay không ấn tượng của ông lão hơn 60 tuổi:
Theo MrBO/Gia đình Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)