“Kinh tế trong bối cảnh 4.0 cần phải biết tận dụng“

“Kinh tế trong bối cảnh 4.0 cần phải biết tận dụng“

(Kiến Thức) - Sáng ngày 2/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức chương trình diễn đàn “Tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.