Chuyển đổi sang tự chủ đại học cần phải có lộ trình

Chuyển đổi sang tự chủ đại học cần phải có lộ trình

(Kiến Thức) - Việc chuyển mô hình quản trị đại học từ tuân thủ sang tự chủ nhất thiết phải có lộ trình. Đó là ý kiến của hầu hết các đại biểu tại buổi tọa đàm với chủ đề: “Tự chủ trong giáo dục đại học - những vấn đề đặt ra” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.