Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công được cấu trúc như nào?

Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công được cấu trúc như nào?

(Kiến Thức) - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Hội thảo ra mắt báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công đã được tổ chức do do Công ty Cổ phần đất đai quốc tế (LEI) và Tập đoàn trao đổi nghiên cứu và công nghệ, Pháp (Gret)... phối hợp tổ chức.