Đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức KH&CN trực thuộc LHHKH&KT Việt Nam

Đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức KH&CN trực thuộc LHHKH&KT Việt Nam

(Kiến Thức) - Chiều 10/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Đánh giá hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA năm 2019, Gặp gỡ 2019 vì hợp tác và phát triển".